1.    முக்கிய பயிர்கள்
வுhழை, தென்னை, காய்கறிகள்
2.    பாசனம் வசதிகள் : புதுகுளம், வண்ணார்குளம்
3.    நீர் நிலைகள் : குளம், சேர்வராயன்குளம்
4.    கால்நடை பராமரிப்பு : 1
ஆடுமாடு, வளர்ப்பு
5.    வானிலை
6.    மண் அறிவியல் செம்மண் 85மூஇ
7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை
8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு : ஈரத்தன்மை நன்றாக உள்ளது.
9.    உரங்கள் :
10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்
11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்
12.    இயற்கை வேளாண்மை : உண்டு
13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள்
14.    கொள்முதல் நிலையங்கள்
15.    உணவு பதப்படுத்தல்

உள்ளுர் செய்திகள் (தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்)
1.    கிராம மேம்பாட்டு செய்திகள்
தனியார் கழிப்பறை, எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு, குடிதண்ணீர் பற்றாக்குறை, உயர்நிலைப்பள்ளி, மேல்நிலைப்பள்ளி

2.    வேளாண்மை செய்திகள்
•    சிறு விவசாயத்திற்கு சொட்டு நீர் போட வைத்தல்
•    மரக்கன்று வாங்கி தருதல்.

3.    வானிலை செய்திகள்
•    ஆழ்துளை குழாய் மூலம் தண்ணீர் எடுத்து பயன்படுத்துதல்.

4.    வணிக செய்திகள்

5.    உள்ளுர் விவகாரம் ஃஅறிவு

ய.    நீர் சேகரிப்பு
டி.    மூலிகை மருத்துவம்

உ.    உள்ளுர் தொழில்நுட்பம்

ன.    உள்ளுர் திறன்கள்

ந.    உள்ளுர் ஜோதிடம்

6.    அறிவியல் மற்றும் புதுக் கண்டுபிடிப்புகள்

7.    உள்ளுர் வரலாறு

8.    சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள்

9.    விளையாட்டு

10.    பொழுது போக்கு

11.    உள்ளுர் பிரபலங்கள்

12.    அரசு செய்திகள்

13.    வகைப்பாடுகள்
ய.    சொத்துக்கள்

டி.    திருமண பொருத்தம்

உ.    வேலை வாய்ப்புகள்

ன.    மோட்டார் வாகனங்கள்

ந.    உணவு மற்றும் விவசாயம்

க.    உள்ளுர் வேலையாட்கள் மற்றும் திறன்கள்

ப.    பசு மற்றும் கால்நடைகள்

h.    விவசாய பண்ணை பொருட்கள்

உள்ளுர் பொருட்கள் சிறப்பம்சங்கள்
•    விசாயம்      :
•    கைவினைப் பொருட்கள் : 6
•    கிராமிய இசை
•    பயன்பாட்டு மருத்துவமூலிகைகள்
•    ஓவியங்கள்     :  3
•    மரவேலைகள்     :  4
•    நகை ஆபரணங்கள்
•    தையல் பூவேலைகள்     : 30
•    மதுபான வடிசாலைகள்
•    களிமண் பொருட்கள் : 6
•    மூங்கில் பொருட்கள்
•    உணவு பொருட்கள்
•    பால் பொருட்கள்
•    மட்பாண்டங்கள்