பெயர்

பொறுப்பு
பி.பழனிச்சாமி தலைவர்
கே.பழனிச்சாமி உபதலைவர்
பழனித்தாய் 1 வது வார்டு உறுப்பினர்
ராமகிருஸ்ணன் 2 வது வார்டு உறுப்பினர்
கருப்பையா 3 வது வார்டு உறுப்பினர்
ராஜரத்தினம் 4 வது வார்டு உறுப்பினர்
பழனிச்சாமி 5 வது வார்டு உறுப்பினர்
லோகநாதன் 6 வது வார்டு உறுப்பினர்
அழகர் 7 வது வார்டு உறுப்பினர்
மலர்விழி 8 வது வார்டு உறுப்பினர்
கருப்பன் 9 வது வார்டு உறுப்பினர்
நாகமலை துப்புரவு பணியாளர்
குருசாமி துப்புரவு பணியாளர்