வியாபாரம்
•    உள்ளுர் வளங்கள்
– விவசாயம்
– தென்னை, வாழை
•    உள்ளுரில் செய்யப்படும் வியாபாரங்கள்
–    தக்காளி, கத்திரிக்காய்
–    வெங்காயம், காய்கறிகள்
•    தற்போதிருக்கும் திட்டங்கள்

•    கடனுதவி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் முதலியன
–    கால்நடைகளுக்கு (ஆடு, மாடு) வங்கி கடன் மூலம் கடன் உதவி  பெற முயற்சி

•    வியாபாரத்தைப் பெறுக்குவதில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு

கலாச்சாரம் ஃ பொழுதுபோக்கு:
•    உள்ளுர் கலாச்சார அமைப்புகள் மற்றும் குழுக்கள்
•    உள்ளுர் கலாச்சார செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள்

• வருடத்தில் எந்த கால கட்டங்களில் கலாச்சாரங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன
பங்குனி, சித்திரை

• உள்ளுர்; கலாச்சார கதைகள் மற்றும் தெய்வங்கள் உள்ளுர் திருவிழா
ரெங்கநாதர் சுவாமி, காளியம்மன் கோவில் தெரு, சந்தனமாரியம்மன் கோவில் தெரு, கிருஷ்ணன் கோயில், அல்லா கோயில்.

• சினிமா ஃ கலை மற்றும் பண்பாடு
வங்கியிடல்
•    உள்ளுர் வங்கியிடல் வசதிகள் அரசு மற்றும் தனியார்
வ.எ    வங்கி விபரம்    அரசு ஃ தனியார்
1    Pயுஊடீ    தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி
2    யூனியன் பேங் ஆப் இந்தியா    சீப்பாலக்கோட்டை

•    ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் அனைவருக்குமான கடன் வாய்ப்புகள்

•    அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், குறுங்கடன் குழுக்கள் முதலியோரின் பங்கு